ako pomôcť   čo s peniazmi   zásady   ďakujeme    

Ďakujeme Slovenskému paralympijskému výboru za to, že kompletne financuje náklady na sústredenia.

Ďakujeme firme BENCONT za finančnú pomoc.

Ďakujeme mestu Dolný Kubín za to, že nám bezplatne poskytuje ľadovú plochu na tréningy.

Ďakujeme firme Autocar za finančnú pomoc.

Ďakujeme firme OFZ za finančnú pomoc.

Ďakujeme ŠKODA AUTO Slovensko za finančnú pomoc.

Ďakujeme advokátskej kancelárii Bukna za finančnú pomoc.

Ďakujeme Hotelu Park za zľavnené ceny ubytovania.

Ďakujeme cata-REAL za finančnú pomoc.

Ďakujeme firme SROS za finančnú pomoc.

Ďakujeme firme Orava-Milk za finančnú podporu.

Ďakujeme firme ottobock za materiálnu pomoc.

Ďakujeme Ski parku Kubínska hoľa za finančnú pomoc.

Ďakujeme firme Coloplast za finančnú pomoc.

Ďakujeme firme ewopharma za finančnú pomoc.

Ďakujeme firme Cor Consult za zľavnené služby.

Ďakujeme firme WebSupport za zľavnené služby.

Ďakujeme výdajni zdravotníckych pomôcok Angelus za materiálnu podporu.

Ďakujeme všetkým súkromným darcom, ktorí si neželajú zverejnenie.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám poskytli 2% z dane za rok 2016.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú na sústredeniach.

Podporujú nás:Peter Štít
Klub hokeja na sánkach Zbojníci
Na sihoti 1164/2
02601 Dolný Kubín
pstit@pstit.sk, 0948-017474
www.pstit.sk