klub zbojníci    

Je založené občianske združenie Klub hokeja na sánkach Zbojníci.

Prečo Zbojníci? Pretože raz budú zbíjať body na domácich i súperových klziskách dobrým aj zlým a dávať ich nebudú nikomu. Aby nevzniklo nedorozumenie - nie tak peniaze a iné zdroje. V prístupe k nim sa budú chovať čestne, prečítajte si naše zásady nakladania s darmi.

V súčasnosti prebiehajú sústredenia slovenského tímu. Občianske združenie sa snaží napomáhať slovenskému sledge hokeju aj touto cestou.

Z príspevkov - najmä 2% z dane a z darov sa snažíme získať dosť prostriedkov na nákup výstroja, cestovanie a iné nevyhnutné výdavky.

Podporujú nás:Peter Štít
Klub hokeja na sánkach Zbojníci
Na sihoti 1164/2
02601 Dolný Kubín
pstit@pstit.sk, 0948-017474
www.pstit.sk