Prečo nám darovať dve percentá?

Darovaním dvoch percent z dane neprídete o nič. Pokiaľ ich nepoukážete žiadnej organizácii, prepadnú v prospech štátu. Poukázaním dvoch percent našej organizácii podporíte šport telesne postihnutých. Pomôžete nám reprezentovať Slovensko na najvyššej úrovni. Pomôžete telesne postihnutým nájsť uplatnenie a zvýšiť sebavedomie. Verte, že vašu prihrávku zužitkujeme. Pri sledovaní našich výsledkov vás bude hriať dobrý pocit, že aj VY ste sa o ne zaslúžili.

Ak ste zamestnanec:

Do 15. 2. 2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si vypočítate 2% zo zaplatenej dane. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
Zamestnávateľ Vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane - z neho si môžete vypočítať 2% z dane. Ak predstavujú menej ako 3 eur, bohužiaľ nemôžete 2% venovať.
Obidve tlačivá najneskôr do 30. apríla 2017 doručte na príslušný daňový úrad v mieste bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

V daňovom priznaní vyplňte oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Ak % nepredstavujú aspoň 3 eurá, bohužiaľ nemôžete 2% venovať.

Ak zodpovedáte za právnickú osobu:

V daňovom priznaní vyplňte oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Svoje 1 % môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie.

V tlačivách prosím použite nasledovné údaje:

Názov: Klub hokeja na sánkach Zbojníci
Sídlo: Na Sihoti 1164/2, 02601 Dolný Kubín
Právne forma: Občianske združenie
IČO: 42071089

Ďakujeme.

Podporujú nás:Peter Štít
Klub hokeja na sánkach Zbojníci
Na sihoti 1164/2
02601 Dolný Kubín
pstit@pstit.sk, 0948-017474
www.pstit.sk