ako pomôcť   čo s peniazmi   zásady   ďakujeme    

Nebudeme prijímať dary od osôb a organizácií, ktoré by mohli byť podozrivé z nečistých a neférových pohnútok.

Každý dar zaevidujeme a ak nebude darca trvať na utajení, zverejníme na web stránke.

Použitie všetkých prostriedkov z darov, 2 percent z dane a zo zbierok zverejníme.

Darca nemôže očakávať za svoj dar protihodnotu v zmysle zvýhodnenia jedného hráča na úkor iného.

Podporujú nás:Peter Štít
Klub hokeja na sánkach Zbojníci
Na sihoti 1164/2
02601 Dolný Kubín
pstit@pstit.sk, 0948-017474
www.pstit.sk